PROJELERİMİZ


YOĞUN BAKIM SKORLAMA KARAR DESTEK SİSTEMİ

Yoğun bakımlarda iş yoğunluğunun azaltılması ve hekime yardımcı karar destek sistemi oluşturmak için;

Hasta ile ilgili;

  • Veri izleme,
  • Kaydetme,
  • Teşhis ve tedavi için kullanılan, tıbbi cihazlardan alınan verilerin dijital ortamla entegrasyonu,
  • Skorlamanın online olarak hesaplanması,
  • En uygun tedavi ve hizmetin sağlanması için yardımcı hekime karar destek sisteminin oluşturulması,
  • Sağlık bilişimi personeli yetiştirilmesi ve istihdamının sağlanması,

olarak sıralanabilir.

BEYİN ANEVRİZMA KLİP KUVVET ÖLÇER

Non-Steril Beyin Anevrizma kliplerinin kullanımı için sterilizasyon gerekmektedir. Temelde kullanılan üç tip sterilizasyon işlemi mevcuttur. Bunlar, gama sterilizasyonu, ETO (etilenoksit) sterilizasyonu ve buharlı otoklav sterilizasyonudur. Gama sterilizasyonu uzun sürelerde (3-4 gün) olmaktadır ve sadece özel tesislerde yapılabilmektedir. Hastane ortamında yapılması muhtemel sterilizasyon işlemleri ETO ve otoklav sterilizasyonudur.


Buharlı otoklav sterilizasyonu işleminde aplikatörler (mini ve standart), klipler genellikle konteynır içerisinde 134℃’de 8 dk. sterilizasyona tabi tutulmaktadır. Bu işlem her klip için sadece 1 kere gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak bu işlem pratikte mümkün olmamaktadır. Kullanılmayan klipler her operasyon öncesinde tekrar tekrar sterilize edilmektedir. Bu sebeple klip kuvvetleri fabrika verilerinden daha az olmaktadır. Bunun sonucunda ameliyat tamamlandıktan sonra tekrar kanamalardan dolayı hasta ölümleri gerçekleşebilmektedir.

Bu sebeple ameliyathanelerde kullanılacak “Klip Kuvvet Ölçer” sayesinde ameliyat esnasında, hastaya klip uygulanmadan önce kolayca ölçümü ve anlık olarak portatif cihaz üzerinden anlık olarak yapılmaktadır.