hakkımızda

HAKKIMIZDA

2015 yılında Teknogirişim Sermayesi Desteği ile GAZİ TEKNOPARK bünyesinde kurulan firmamız, konusunda uzman akademik personel desteğiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekli Proje Danışmanlığı, TÜBİTAK projelerine akademik, firma bazlı danışmanlık ve çözüm destekleri vermektedir. Bu projeler kapsamında;

 • AR-GE fikirlerini prototip ve ürüne çevirme,
 • Uygun destek/hibe programı hakkında bilgilendirme,
 • Destekler kapsamındaki projelerin destek kapsamına uygun yazılması ve sürecin işletilmesi,
 • Ulusal ve Uluslararası firmalarla çözüm önerileri sunma,
 • Teknoloji kaynaklarının kullanılması ve değerlendirilmesi,

konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Diğer yandan, yazılım ve donanım geliştirme yeteneği olan firmamız, gömülü sistem kart tasarımı ve yazılımı, talepler ve projeler kapsamında istenilen elektronik kart tasarımı, biyomedikal sistem yazılımları ve çözümleri, ağ çözümleri üretilebilecek bilgi ve birikime sahiptir.

Misyonumuz

MEDSKOR olarak misyonumuz, global çerçevede gelişmeleri takip etme, gerekli bilgi akışını sağlama ve teknolojiyi takip ederek özel sektör ve kamu kurumuna projeler sunma, firmalara ulusal/uluslararası destekler konusunda bilgilendirme, yönlendirme ve çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu bağlamda firmamız;

 • Firmaların AR-GE çalışmaları için hibe/destek programları hakkında bilgi akışı sağlama,
 • AR-GE faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için proje eğitim programları düzenleme,
 • AR-GE faaliyetleri için gerekli hizmetleri veya teknoloji transferini sağlama,
 • AR-GE projelerinin ilgili hibe/destek formatına uygun düzenlenmesi hizmetinin sağlanması,
 • İnternet ağ çözümleri ve sistem yazılımları konusunda danışmanlık ve hizmet sağlanması,
 • Yazılım ve Donanım geliştirme faaliyetlerinde öncülük etme,
 • Biyomedikal yazılım ve çözümleri geliştirme,
 • Akademik danışmanlık hizmetleri verme,

konularında bilgi, beceri ve kabiliyete sahiptir. Ayrıca MEDSKOR olarak, genç girişimcilerin fikir/mülkiyet hakları hakkında bilgilendirmekte ve projelerine de destek vermekteyiz.

Vizyonumuz

AR-GE firmalarının fikirlerini projelendirerek firmalara ürün kazandırma ve bu sayede ülke ekonomisine katkı sağlama vizyonumuzun temelini oluşturmaktadır. MEDSKOR olarak AR-GE ve diğer hizmetler konusunda desteklediğimiz firmalar için:

 • Ulusal ve uluslararası platformda öne çıkma,
 • İlgili sektörde söz sahibi olma,
 • Geliştirdiği ve geliştireceği ürünler konusunda stratejiler geliştirme,
 • AR-GE yapabilme ve gerekli finans yönetiminin sağlanması konularında eğitimi,
 • AR-GE kültürünün içselleştirilmesi,

konularını sağlamaktayız.